กิจกรรมอาสา โครงการรักษ์ษาความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง”

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 บริษัท เลนโซ๋ เทอ์มินอล จำกัด ,บริษัท มาร์ซัน จำกัด และ องค์การสะพานปลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักษ์ความสะอาด “หน้าบ้าน น่ามอง” จัดขึ้นโดย เทศบาลตำบลบางปู เพื่อมห้ประชาชน มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่ ชุมชนคลองศาลาแดง

Related Posts

Leave A Reply