ทำบุญบริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด ประจำปี 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ทางบริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปี 2562 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสมเกียรติ จรัสพิทยากุล กรรมการผู้จัดการ เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด และ นางนันทนา ชื่นประทุม ผู้จัดการฝ่ายบุคคลธุรการ เป็นประธานในพิธีทำบุญในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ และทำบุญถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ โรงงาน บริษัท เลนโซ่ เทอร์มินอล จำกัด บริเวณชั้น 2 ของสำนักงาน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

Related Posts

Leave A Reply